Consiliile lui Hristos

horizontal rule

Home
Crezul Ortodox
Problema icoanelor
Calugaria
Un exercitiu de uimire
Consiliile lui Hristos
Gustul gloriei
Pozitia lui Bartholomew I
Estul critica Vestul
Doua incercari de unire
Contradictii dinauntru
Oastea Domnului
O evaluare evanghelica
Discutii fratesti
Alte resurse de studiu

Consiliile lui Hristos

Ortodocşii cred că vocea lui Isus mai poate fi auzită în cele şapte consilii ecumenice.
de Stanley Samuel Harakas

icon of christ in glory

Isus Hristos a promis să trimită Duhul Sfânt pentru a călăuzi biserica „în tot adevărul” (Ioan 16:13). Conform ortodocşilor, această promisiune îşi găseşte împlinirea în consiliile ecumenice.

 

La consiliile ecumenice (de la echivalentul grecesc al cuvântului „mondial”), episcopii şi clericii din toată biserica s-au adunat pentru a emite două tipuri de reguli. Canoanele reglementează aspectele administrative şi pot fi modificate de consilii ulterioare. „Horoi”, formulările doctrinale, nu pot fi modificate; ele exprimă în mod permanent învăţătura ortodoxă autentică.

 

De-a lungul secolelor, liderii ortodocşi s-au adunat în zeci de consilii pentru a discuta doctrina şi practica religioasă. Totuşi, ortodocşii cred că au existat doar şapte consilii cu adevărat ecumenice. În continuare sunt prezentate principalele învăţături teologice, precum şi câteva exemple de canoane, aprobate de fiecare consiliu.

1. Nicea (325)

bullet

  318 episcopi

bullet

  S-a opus învăţăturilor lui Arius, afirmând că Isus este divin pe deplin.

bullet

  A emis prima versiune a crezului nicen.

bullet

  A aprobat 85 canoane: Roma este prima în creştinătate; diverse restricţii trebuie puse creştinilor care s-au lepădat de la credinţă sub persecuţie; rugăciunea trebuie să fie făcută în picioare.

2. Constantinopol I (381)

bullet

  150 episcopi

bullet

  A afirmat divinitatea Duhului Sfânt, deci a formulat doctrina Sfintei Treimi: Un Dumnezeu în trei persoane (ipostaze), Tată, Fiu şi Duh Sfânt.

bullet

  A completat versiunea finala a crezului nicen (numit de asemenea crezul niceano-constantinopolitan).

bullet

  A aprobat şapte canoane: episcopii nu trebuie să se implice în problemele altor eparhii; episcopul Constantinopolului este secund doar Romei.

3. Efes (431)

bullet

  200 episcopi

bullet

  A respins învăţătura lui Nestorius, afirmând că Isus Hristos a fost o persoană cu două naturi.

bullet

  A declarat-o pe Maria – Theotokos- "Născătoare de Dumnezeu."

bullet

  A aprobat opt canoane: episcopii demişi de episcopii nestorieni sunt repuşi în drepturi; este interzisă modificarea crezului nicen.

4. Calcedon (451)

bullet

  630 episcopi

bullet

  S-a opus vederilor monofizite, care susţineau că natura divină a lui Isus Hristos copleşea natura Sa umană. A învăţat că divinul şi umanul în Hristos erau unite fără confuzie, schimbare, diviziune sau separare.

bullet

  A aprobat 30 canoane: clericii şi călugării nu se pot implica în afaceri sau în armată; femeile nu pot fi ordinate diaconese înainte de vârsta de 40 de ani; preoţii şi diaconii nu au voie să confişte bunurile materiale ale episcopului lor, la moartea acestuia.

5. Constantinopol II (553)

bullet

  165 episcopi

bullet

  În lumina controverselor continue referitoare la persoana lui Hristos, a reafirmat învăţăturile consiliilor ecumenice precedente referitoare la Isus Hristos şi la Duhul Sfânt.

bullet

  Nu au fost aprobate canoane.

6. Constantinopol III (680)

bullet

  170 episcopi

bullet

  S-a opus învăţăturii monotelitiste (voinţa divină unică) referitoare la Hristos, afirmând că Isus Hristos a avut atât voinţă umană deplină cât şi divină, unite armonios sub conducerea voinţei divine.

bullet

  Nu au fost aprobate canoane.

5. & 6. Consiliul  V & VI (692)

bullet

  327 episcopi

bullet

  Cunoscut de asemenea ca şi Consiliul de la Trullo, deoarece a avut loc în – trullus - sau camera cu cupolă din palatul împărătesc de la Constantinopol.

bullet

  Este văzut ca o extensie a Consiliilor Ecumenice al-V-lea, al-VI-lea; de aici şi denumirea sa.

bullet

  A aprobat 102 canoane: celibatul obligatoriu al clericilor este condamnat; postul de sâmbăta în perioada sărbătorii Lent este interzisă.

7. Nicea II (787)

bullet

  367 episcopi

bullet

  A avut loc în mijlocul unei controverse referitoare la icoane care a ţinut mai mult de un secol (725-842). A concluzionat că doar Dumnezeu poate fi venerat prin închinare, dar icoanele pot fi onorate ca mijloc de exprimare a devoţiunii faţă de ceea ce este reprezentat în ele.

bullet

  A aprobat 22 de canoane: episcopii, preoţii şi diaconii nu pot fi numiţi de autorităţile seculare; femeile nu pot locui în casele episcopilor sau în mănăstiri de bărbaţi.

 

Stanley Harakas este profesor emerit de teologie la Şcoala Ortodoxă de Teologie Sfânta cruce (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology) din Brookline, Massachusetts. El este autorul cărţii „Despre viaţă şi mântuire” (Of Life and Salvation) (Lumină şi viaţă - Light and Life, 1996).

horizontal rule

 Site preluat din revista "Christian History".
For problems or questions regarding this web contact [Manager].
Last updated: 01/21/05.